Ηλεκτρονική Πληρωμή Ασφαλιστηρίου από Ειδοποιητήριο

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ιντερσαλόνικα Α.A.Ε.Z. για την ασφάλισή σας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΟΣΟ:
ΕΝΑΡΞΗ:
ΛΗΞΗ:
*Ο Κωδικός Πληρωμής είναι μοναδικός αριθμός ειδοποιητηρίου και αναφέρεται σε όλους τους τρόπους ειδοποίησης του πελάτη για την εύκολη και άμεση πληρωμή των ασφαλίστρων.
*Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ( Α.Φ.Μ.) είναι αυτός που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για οποιαδήποτε αλλαγή παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία.
 

Πρέπει να συμπληρώσετε το κωδικό πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε το email.

Το email δεν έχει σωστή σύνταξη. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Πρέπει να εισάγετε το ποσό.

Η συνεδρίασή σας έληξε. Παρακαλούμε επαναλάβετε την διαδικασία.

Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον μία ημερομηνία.

Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον μία διαδρομή.

Η ημερομηνία δεν είναι σωστή. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Λάθος αντιστοίχηση ημερομηνίας-διαδρομής. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες (&,=,',",!,>,<). Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Προέκυψε κάποιο σφάλμα. Βεβαιωθείτε ό,τι ο Κωδικός πληρωμής και ο Α.Φ.Μ. είναι σωστά συμπληρωμένοι.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων είναι εκατό. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Πρόκειται να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της τράπεζας για να συνεχίσετε την πληρωμή μέσω web banking.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε, πατήστε Συνέχεια.

Εάν όχι, πατήστε Επιστροφή.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής και τον Α.Φ.Μ.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ.

Προέκυψε κάποιο σφάλμα. Παρακαλούμε επαναλάβετε την διαδικασία.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να πληρώσετε με δόσεις;